Tổ trưởng chuyên môn
 • Tô Quốc Rạng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   rangto231284@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   nguyenliem25@yahoo.com.vn

Trường THPT Nguyễn Hiền

Địa chỉ:  Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Email: c3nguyenhienlx@angiang.edu.vn

Thiết kế và phát triển bởi Viettel An Giang VietelStudy