Tổ trưởng chuyên môn
 • Lê Trí Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   ltdunglx@gmail.com
 • Trần Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   tranvanhienbk@gmail.com
 • Lâm Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   lamthihuyen75@gmail.com

Trường THPT Nguyễn Hiền

Địa chỉ:  Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Email: c3nguyenhienlx@angiang.edu.vn

Thiết kế và phát triển bởi Viettel An Giang VietelStudy