Thông tin chi tiết:
Lê Trí Dũng
Họ và tên Lê Trí Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Thể dục
Email ltdunglx@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT Nguyễn Hiền

Địa chỉ:  Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Email: c3nguyenhienlx@angiang.edu.vn

Thiết kế và phát triển bởi Viettel An Giang VietelStudy